【双调】沉醉东风_秋景挂绝壁原文,翻译,赏析_拼音版_作者卢挚 

【双调】沉醉东风_秋景挂绝壁

作者:卢挚 朝代:元代
【双调】沉醉东风_秋景挂绝壁原文
秋景

挂绝壁松枯倒倚,落残霞孤鹜齐飞。四围不尽山,一望无穷水,散西风满天秋意。夜静云帆月影低,载我在潇湘画里。

对酒

对酒问人生几何,被无情日月消磨。炼成腹内丹,泼煞心头火,葫芦提醉中闲过,万里云山入浩歌,一任傍人笑我。

避暑

避炎君频称竹榻,趁新凉懒裹乌纱。柳影中,槐阴下,旋敲冰沉李浮瓜。会受用文章处士家,午梦醒披襟散发。

举子

辞辛苦桑枢瓮牖,夸荣华凤阁龙楼。脱布衣,披罗绶,跳龙门独占鳌头。今日男儿得志秋,会受用宫花御酒。

叹世

拂尘土麻绦布袍,助江山酒圣诗豪。乾坤水上萍,日月笼中鸟,叹浮生几回年少。破屋春深雪未消,白发催人易老。

适兴

舞低簇春风绛纱,歌轻敲夜月红牙。金橙泛绿醽,银鸭烧红蜡,煞强如冷斋闲话。沉醉也更深恰到家,不记的谁扶上马。

七夕

银烛冷秋光画屏,碧天晴夜静闲亭。蛛丝度绣针,龙麝焚金鼎,庆人间七夕佳令。卧看牵牛织女星,月转过梧桐树影。

重九

题红叶清流御沟,赏黄花人醉歌楼。天长雁影稀,月落山容瘦,冷清清暮秋时候。衰柳寒蝉一片愁,谁肯教白衣送酒。

退步

南柯梦清香画戟,北邙山坏冢残碑。风云变古今,日月搬兴废,为功名枉争闲气,相位显官高待则甚底,也不入麒麟画里。

闲居

雨过分畦种瓜,旱时引水浇麻。共几个田舍翁,说几句庄家话,瓦盆边浊酒生涯。醉里乾坤大,任他高柳清风睡煞。

恰离了绿水青山那答,早来到竹篱茅舍人家。野花路畔开,村酒槽头榨,直吃的欠欠答答。醉了山童不劝咱,白女上黄花乱插。

学邵平坡前种瓜,学渊明篱下载花。旋凿开菡萏池,高竖起荼蘼架,闷来时石鼎烹茶。无是无非快活煞,锁住了心猿意马。

春情

残花酿蜂儿蜜脾,细雨和燕子香泥。白雪絮飞,红雨桃花坠,杜鹃声又是春归。纵有新诗赠别离,医不可相思病体。

【双调】沉醉东风_秋景挂绝壁拼音解读
qiū jǐng

guà jué bì sōng kū dǎo yǐ ,luò cán xiá gū wù qí fēi 。sì wéi bú jìn shān ,yī wàng wú qióng shuǐ ,sàn xī fēng mǎn tiān qiū yì 。yè jìng yún fān yuè yǐng dī ,zǎi wǒ zài xiāo xiāng huà lǐ 。

duì jiǔ

duì jiǔ wèn rén shēng jǐ hé ,bèi wú qíng rì yuè xiāo mó 。liàn chéng fù nèi dān ,pō shà xīn tóu huǒ ,hú lú tí zuì zhōng xián guò ,wàn lǐ yún shān rù hào gē ,yī rèn bàng rén xiào wǒ 。

bì shǔ

bì yán jun1 pín chēng zhú tà ,chèn xīn liáng lǎn guǒ wū shā 。liǔ yǐng zhōng ,huái yīn xià ,xuán qiāo bīng chén lǐ fú guā 。huì shòu yòng wén zhāng chù shì jiā ,wǔ mèng xǐng pī jīn sàn fā 。

jǔ zǐ

cí xīn kǔ sāng shū wèng yǒu ,kuā róng huá fèng gé lóng lóu 。tuō bù yī ,pī luó shòu ,tiào lóng mén dú zhàn áo tóu 。jīn rì nán ér dé zhì qiū ,huì shòu yòng gōng huā yù jiǔ 。

tàn shì

fú chén tǔ má tāo bù páo ,zhù jiāng shān jiǔ shèng shī háo 。qián kūn shuǐ shàng píng ,rì yuè lóng zhōng niǎo ,tàn fú shēng jǐ huí nián shǎo 。pò wū chūn shēn xuě wèi xiāo ,bái fā cuī rén yì lǎo 。

shì xìng

wǔ dī cù chūn fēng jiàng shā ,gē qīng qiāo yè yuè hóng yá 。jīn chéng fàn lǜ líng ,yín yā shāo hóng là ,shà qiáng rú lěng zhāi xián huà 。chén zuì yě gèng shēn qià dào jiā ,bú jì de shuí fú shàng mǎ 。

qī xī

yín zhú lěng qiū guāng huà píng ,bì tiān qíng yè jìng xián tíng 。zhū sī dù xiù zhēn ,lóng shè fén jīn dǐng ,qìng rén jiān qī xī jiā lìng 。wò kàn qiān niú zhī nǚ xīng ,yuè zhuǎn guò wú tóng shù yǐng 。

zhòng jiǔ

tí hóng yè qīng liú yù gōu ,shǎng huáng huā rén zuì gē lóu 。tiān zhǎng yàn yǐng xī ,yuè luò shān róng shòu ,lěng qīng qīng mù qiū shí hòu 。shuāi liǔ hán chán yī piàn chóu ,shuí kěn jiāo bái yī sòng jiǔ 。

tuì bù

nán kē mèng qīng xiāng huà jǐ ,běi máng shān huài zhǒng cán bēi 。fēng yún biàn gǔ jīn ,rì yuè bān xìng fèi ,wéi gōng míng wǎng zhēng xián qì ,xiàng wèi xiǎn guān gāo dài zé shèn dǐ ,yě bú rù qí lín huà lǐ 。

xián jū

yǔ guò fèn qí zhǒng guā ,hàn shí yǐn shuǐ jiāo má 。gòng jǐ gè tián shě wēng ,shuō jǐ jù zhuāng jiā huà ,wǎ pén biān zhuó jiǔ shēng yá 。zuì lǐ qián kūn dà ,rèn tā gāo liǔ qīng fēng shuì shà 。

qià lí le lǜ shuǐ qīng shān nà dá ,zǎo lái dào zhú lí máo shě rén jiā 。yě huā lù pàn kāi ,cūn jiǔ cáo tóu zhà ,zhí chī de qiàn qiàn dá dá 。zuì le shān tóng bú quàn zán ,bái nǚ shàng huáng huā luàn chā 。

xué shào píng pō qián zhǒng guā ,xué yuān míng lí xià zǎi huā 。xuán záo kāi hàn dàn chí ,gāo shù qǐ tú mí jià ,mèn lái shí shí dǐng pēng chá 。wú shì wú fēi kuài huó shà ,suǒ zhù le xīn yuán yì mǎ 。

chūn qíng

cán huā niàng fēng ér mì pí ,xì yǔ hé yàn zǐ xiāng ní 。bái xuě xù fēi ,hóng yǔ táo huā zhuì ,dù juān shēng yòu shì chūn guī 。zòng yǒu xīn shī zèng bié lí ,yī bú kě xiàng sī bìng tǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

卢挚 卢挚 卢挚(1242-1314),字处道,一字莘老;号疏斋,又号蒿翁。元代涿郡(今河北省涿县)人。至元5年(1268)进士,任过廉访使、翰林学士。诗文与刘因、姚燧齐名,世称“刘卢”、“姚卢”。与白朴、马致远、珠帘秀均有交往。散曲如今仅存小令。著有《疏斋集》(已佚)《文心选诀》《文章宗旨》,传世散曲一百二十首。有的写山林逸趣,有的写诗酒生活,而较多的是“怀古”,抒发对故国…详情

【双调】沉醉东风_秋景挂绝壁原文,【双调】沉醉东风_秋景挂绝壁翻译,【双调】沉醉东风_秋景挂绝壁赏析,【双调】沉醉东风_秋景挂绝壁阅读答案,出自卢挚的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.yftklt.com/shi/60447.html

诗词类别

卢挚的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语